Оголошення

Шановні сусіди!
Поряд із нашим будинком (вул. Раїси Окіпної, 10) є занедбаний пішохідний перехід. На його розмітку, як і на розмітку інших переходів у Києві, кошти в бюджеті міста цього року не заплановані.
Ініціативна група мешканців нашого мікрорайону (вул. Раїси Окіпної, 8, 10, 10а, 10б, 18) збирає кошти (бажано по 50 гривен) для фінансування відновлення пішохідного переходу, оскільки це наша безпека, безпека наших рідних, а також простих пересічних мешканців нашого мікрорайону.
Номер телефону голови ініціативної групи: +38067 5315351.
Олександр Кондратенко

У Х В А Л А від 28 квітня 2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У Х В А Л А
28 квітня 2014 року  м. Київ Колегія суддів судової палати у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
головуючого Гвоздика П.О., суддів:  Євграфової Є.П.,Завгородньої І.М., Євтушенко О.І.,Ситнік О.М.,розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Д.І.А. Девелопмент» та Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної, 18» про перегляд Верховним Судом України рішення апеляційного суду м. Києві від 30 жовтня 2013 року та ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 січня 2014 року у справі за позовом першого заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах ОСОБА_7 до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної, 18», треті особи: Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація, ОСОБА_8, ОСОБА_9, Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.А. Девелопмент», реєстраційна служба головного управління юстиції у м. Києві, про визнання недійсними рішень, статуту та державної реєстрації, припинення діяльності,
в с т а н о в и л а:
У червні 2012 року заступник прокурора Дніпровського району
м. Києва звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати недійсними рішення, викладені у протоколі № 1 установчих зборів власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 від 19 травня 2010 року, а саме — статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної, 18» (далі — ОСББ «Раїси Окіпної, 18»), визнати недійсною державну реєстрацію ОСББ «Раїси Окіпної, 18» та припинити його діяльність як юридичної особи, визнати недійсним статут, затверджений протоколом загальних зборів членів ОСББ «Раїси Окіпної, 18» від 22 березня 2012 року № 5 і усі прийняті ним рішення та визнати недійсним статут у новій редакції.
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 22 серпня
2013 року у задоволенні позову відмовлено.
Рішенням апеляційного суду м. Києва від 30 жовтня 2013 року, залишеним буз змін ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 січня 2014 року, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 22 серпня  2013 року скасовано, позов задоволено.
Визнано недійсними з моменту прийняття усі рішення, викладені у протоколі № 1 установчих зборів власників квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 від 19 травня 2010 року. Визнано недійсним з моменту затвердження статут ОСББ «Раїси Окіпної, 18» затверджений протоколом № 1 установчих зборів власників квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку по
АДРЕСА_1 від 19 травня 2010 року.
Визнано недійсною державну реєстрацію, припинено юридичну особу ОСББ «Раїси Окіпної, 18» та скасовано запис про державну реєстрацію ОСББ «Раїси Окіпної, 18» № 10671020000015417 від 21 травня 2010 року. Визнано недійсним з моменту прийняття всі рішення, викладені у протоколі загальних зборів членів ОСББ «Раїси Окіпної, 18» № 5 від 22 березня
2012 року та визнано недійсним з моменту затвердження статут (нова редакція) ОСББ «Раїси Окіпної, 18», затверджений протоколом загальних зборів членів ОСББ «Раїси Окіпної, 18» від 22 березня 2012 року № 5.
У квітні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.А. Девелопмент» (далі — ТОВ «Д.І.А. Девелопмент») та ОСББ «Раїси Окіпної, 18» звернулися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявами про перегляд Верховним Судом України рішення апеляційного суду м. Києві від 30 жовтня 2013 року та ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 січня 2014 року з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, зокрема, 

 (далі — Закону України «Про ОСББ»).
Як приклад неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, заявники наводять:

  • постанову Вищого адміністративного суду України від                            15 серпня 2012 року, ухвалену за результатами розгляду справи за позовом про визнання недійсною державної реєстрації та припинення юридичної особи;
  • постанову колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 19 березня 2013 року за результатами перегляду постанови Вищого адміністративного суду України від 15 серпня 2012 року у справі про скасування державної реєстрації та припинення юридичної особи;
  • постанову Вищого господарського суду України від 09 квітня 2009 року, ухвалену за результатами розгляду справи за позовом про визнання дійсним договору;
  • рішення Верховного Суду України від 16 лютого 2011 року, постановлене за результатами розгляду справи за позовом про визнання договору недійсним, за зустрічним позовом про визнання добросовісним набувачем та визнання права власності на квартиру.

Згідно зі 

 заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах та встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
Постанова колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 19 березня 2013 року ухвалена Верховним Судом України не як судом касаційної інстанції, а за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, тому вона не може бути підставою перегляду у порядку, передбаченому главою 
 розділу 
.
Погоджуючись з висновком апеляційного суду про задоволення позову, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 09 січня 2014 року, яку просить переглянути заявник, керувався тим, що на порушення вимог ст. 6 Закону України «Про ОСББ» установчі збори від 19 травня 2010 року скликано та проведено за відсутності кворуму, оскільки присутні на зборах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 набули право власності на квартири у будинку тільки з 31 травня 2010 року, що вбачається із витягу про державнику реєстрацію права власності. У зв’язку з чим прийняті на установчих зборах рішення, а саме: про створення ОСББ «Раїси Окіпної, 18»; про обрання голови ОСББ, про прийняття статуту та надання повноважень голові ОСББ на підготовку та подачу на державну реєстрацію до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації документів, що стали підставою для внесення реєстраційного запису про державну реєстрацію ОСББ «Раїси Окіпної, 18» (ідентифікаційний код 37117645), є недійсними з моменту їх прийняття відповідно до вимог статей 
.
Скасовуючи судові рішення судів першої та апеляційної інстанції і відмовляючи у позові, Вищий адміністративний суд України в постанові від 15 серпня 2012 року керувався тим, що відсутність поіменного списку осіб, що брали участь згідно з протоколом загальних зборів від 26 серпня 2010 року № 1 у голосуванні за результатами розгляду інших питань — обрання голови об’єднання, секретаря та членів ревізійної комісії тощо, не є достатньою поставою для висновку про допущення відповідачем при створенні юридичної особи таких порушень, які не можна було б усунути.
Відмовляючи у позові Вищий господарський суду України в постанові від 09 квітня 2009 року керувався тим, що цивільним законодавством не передбачено можливості визнання судом дійсним правочину у разі недодержання сторонами вимоги закону про його обов’язкову державну реєстрацію.
Відмовляючи у позові про визнання договору дійсним, Верховний Суд України у рішенні від 16 лютого 2011 року керувався тим, що норма ч. 2 
 щодо визнання договору дійсним не застосовується до правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації, оскільки їх вчинення на підставі ст. 
 та ст. 
 пов’язується з державною реєстрацією правочину і до такої реєстрації вони не є укладеними.
Згідно із п. 6 Постанови під судовими рішеннями у подібних правовідносинах слід розуміти такі, де тотожними є предмет спору, підстави позову, зміст позовних вимог та встановлені судом фактичні обставини, а також має місце однакове матеріально-правове регулювання спірних правовідносин. Зміст правовідносин із метою з’ясування їх подібності в різних судових рішеннях суду (судів) касаційної інстанції визначається обставинами кожної конкретної справи.
Колегія суддів не вбачає неоднакове застосування судами касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, оскільки обставини справ не є подібними, а доводи заявників стосуються переоцінки доказів.
У допуску до провадження Верховного Суду України справи за заявами ТОВ «Д.І.А. Девелопмент» та ОСББ «Раїси Окіпної, 18» про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 січня 2014 року слід відмовити.
Керуючись статтями 
, колегія суддів
у х в а л и л а:
У допуску до провадження Верховного Суду України справи за позовом першого заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах ОСОБА_7 до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної, 18», треті особи: Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація, ОСОБА_8, ОСОБА_9, Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.А. Девелопмент», реєстраційна служба головного управління юстиції у м. Києві, про визнання недійсними рішень, статуту та державної реєстрації, припинення діяльності, за заявами Товариства з обмеженою відповідальністю «Д.І.А. Девелопмент» та Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної, 18» про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 січня 2014 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: П.О. Гвоздик
Судді: Є.П. Євграфова  О.І. Євтушенко  І.М. Завгородня О.М. Ситнік

С ПОБЕДОЙ!

9 января 2014 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрел кассационные жалобы ОСМД «Раисы Окипной,18» и ООО «Д. И. А. Девелопмент» на решение коллегии судей судебной палаты  в гражданских дела апелляционного суда города Киева от 30 октября 2013 года. Суд принял решение в пользу жильцов дома! Незаконное ОСМД ЛИКВИДИРОВАНО!!!! Интересы жильцов дома представила Юридическая фирма «Александр Перемежко и Партнеры».

Продовжується скандал навколо ОСББ «Раїси Окіпної, 18″. Проти повсталих мешканців забудовник застосовує найбрудніші методи та корупційні схеми

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Обставини:
1. 30 жовтня 2013 року Апеляційним судом міста Києва винесено Рішення у Справі № 22-ц-796\13885 про:
- визнання недійсної державної реєстрації та припинення юридичної особи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Раїси Окіпної 18» (ідентифікаційний код 37117645, місцезнаходження: 02002, м. Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18) (по тексту – ОСББ «Раїси Окіпної 18»);
- скасування запису про державну реєстрацію ОСББ «Раїси Окіпної 18» № 1 067 102 0000 015417 від 21 травня 2010 року «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».
2. 15 листопада 2013 року Держаним реєстратором ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ ГАЛУНКО Андрієм Петровичем скасовано державну реєстрацію ОСББ «Раїси Окіпної 18» № 1 067 102 0000 015417 від 21 травня 2010 року «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».
3. 22 листопада 2013 року до ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДЕРЖАНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ надійшла скарга про, на думку заявника, неправомірні дії Держаного реєстратора ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ щодо скасування державної реєстрації ОСББ «Раїси Окіпної 18».
4. Дане питання було взято на контроль особисто Заступником Директора ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  ЗДОВБИЦЬКОЮ Яніною Георгіївною (тел. 044 2336536, місцезнаходження: вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660) в результаті чого було ініційовано проведення перевірки дій Державного реєстратору ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ ГАЛУНКО Андрія Петровича.
Мета:
Недопустити невиконання Рішення Апеляційного суду місті Києва, відміни скасування державної реєстрації ОСББ «Раїси Окіпної 18», тиску на ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ та неправомірних дій з боку посадових осіб ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДЕРЖАНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.